Kontakt

Vill du kontakta Jämjö musiksällskap vänd dig då till någon i styrelsen.

Du når oss också på mejladress
info@jamjomusiksallskap.se

Lennart Ottoson - ordförande
Karin Svensson - vice ordförande 0706320378
Lars Lundell - sekreterare 0733348228
Carina Björk - vice sekreterare 0703432930
Martin Argenius - kassör 0709370999
Daniel Berg
Rolf Eriksson, 
Helén Karlsson 0709543498