De här är innehållet i P-taggen

Välkommen till Jämjö Musiksällskap


Preliminär plan för våren

Det är dags att lägga höstens populära satsningar till handlingarna. Vårens programpunkter presenterar vi här och kompletterar med detaljer efterhand som de fastställs.Preliminärt är följande fyra framträdanden på agendan: 

Sektetten hälsar våren vid Hallarumsviken 
Gemensam konsert med Hemvärnets Musikkår Blekinge
Vårkonserter i Jämjö kyrka och Torhamns kyrka
Vi hälsar alla våra trogna besökare välkomna till en spännande musikalisk vår.

Vill du bli medlem? 

Vad roligt att du är intresserad av att bli medlem i Jämjö Musiksällskap. Vi söker alltid intresserade musiker i på alla instrument. Hör av er till oss om du är sugen på att spela i en mycket bra amatörmusikkår! 

Du når oss   på mejladress info@jamjomusiksallskap.se 
Karin Svensson - ordförande 0706320378
Rolf Eriksson - vice ordförande
Lars Lundell - sekreterare 0733348228
Carina Björk - vice sekreterare 0703432930
Martin Argenius - kassör 0709370999
Daniel Berg Helén Karlsson 0709543498

Medlemsavgift per år: Aktiv medlem/familj 300 kr / år
Stödjande medlem/familj 100 kr / år
Kursavgift (vårtermin, hösttermin):
Vuxen deltagare 200 kr / termin
Skolungdom och studerande 100 kr / termin
Ny orkestermedlem, första terminen ingen avgift