Historia


Jämjö Musiksällskap bildades den 10 april 1972. Detta i samband med en vårkonsert i Jämjö högstadieskolas gymnastiksal, nuvarande Jändelskolan. Initiativet att bilda föreningen kom från flera personer. Rektorerna Ruben och Sture Petersson samt musikledaren Ernst Ottosson var några av de personer som stod bakom bildandet.  Till vår första ordförande valdes Erik Johansson.

Sällskapets ändamål har allt sedan starten varit:
att främja musiklivet inom förutvarande Jämjö kommun,
att stimulera ungdom och äldre att bilda aktiva musikgrupper,
att anordna konserter, där olika smakriktningar bör bli tillgodosedda.
Föreningen är obunden i förhållande till andra organisationer och medlemskap står öppet för alla.

Redan från starten av Jämjö Musiksällskap fanns det fungerande blås- och stråk- orkestrar. Det var runt föreningens läger, från början förlagda till Mörtsjöåsen och sedan överflyttad till Olsängsgården, som mycket av verksamheten kretsade. Som musikalisk ledare och lägerchef fungerade Ernst Ottosson. Tidigt blev också Eskil Nyström och Ingeborg Aldén, båda musiklärare på träblås respektive stråk, involverade i sällskapets verksamhet. Vid orkesterrepetitioner, konsert och musikläger var de och många andra musiklärare med om att utforma verksamheten. Lägren upphörde i början på 1990-talet, då elevantalet i musikskolan sjönk. En följd av detta blev, att sällskapets stråkorkester minimerades och så småningom upphörde.

Jämjö Musiksällskap har alltid haft ett nära samarbete med den kommunala musikskolan, numera sammanslagen till Karlskrona kulturskola. De traditionella Vår- och Advents- konserterna som är förlagda till Jämjö kyrka, är ett bra exempel på detta goda samarbete. Ett annat exempel är att sällskapets notarkiv samt diverse instrument, förvaras i utrymmen som tillhör Karlskrona kulturskola.

Jändelkvartetten är en del av Jämjö Musiksällkap. Det är en ren flöjtensambel och har verkat i föreningen sedan 1990-talet. 

En stor del av dagens verksamhet i Jämjö Musiksällskap är blåsorkestern, Jämjö Musikkår. Orkestern leds idag av Elin Fleischer och Dan Olsson, till vardags tjänstgörande i Marinens Musikkår. Båda lägger ner mycket energi för att Jämjö Musikkår ska fungera och låta bra vid konserter och övriga framträdanden.