Verksamhetsprogram 2020

Verksamhetsprogrammet för 2020 är preliminärt. Utskrivet 2020-02-23. Programmet är ett dokument som kommer att revideras alltefter Mattias och Elins möjligheter att repetera orkestern. Beslut om framträdanden kommer att läggas in så snart de kan fastställas i tid och rum.
Vårterminen
24/2    Repetition 19.15 Årsmöte kl 20.15, därefter konstit uer ing.
02/3    Repetition 19.15
09/3    Repetition 19.15
16/3    Repetition 19.15
23/3    Repetition 19.15
29/3     Konsert i Torhamns kyrka kl 15.00
30/3     Repetition 19.15 + Styrelsemöte kl 18.30      
06/4     Repetition 19.15
13/4     Annandag påsk, ingen repetition
20/4     Repetition 19.15
27/4     Repetition 19.15
30/4     Konsert i Hallarum kl 19.00 och Olsäng kl. 20.00
4 /5      Repetition 19.15
09/5     Blåsmusikens dag, Karlskrona
11/5     Repetition 19.15
18/5     Genrep i Jämjö kyrka kl 19.15.
19/5     Konsert Jämjö kyrka med Jändelkvartetten och Kulturskolan kl 19.00.
24/5     Konsert i Torsås kyrka kl 17.00
25/5     Repetition 19.15
01/6     Repetition 19.15
08/6     Repetition 19.15
13/6     Konsert i Fredrikskyrkan 12.00